Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokemäen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokemaki-d10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokemaki-d10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.04.2024/Pykälä 73


 

 

Lautakuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

 

KH 08.04.2024 § 73  

    

 

 

 Kuntalain 410/2015 92 §:n mukaan kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja tai hallintosäännössä määrätty kaupungin viranhaltija voivat ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen tai kaupunginhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Lisätietoja antaa  hallintojohtaja Katja Törrönen, puh. 040 488 6101. 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää kuntalain 92 §:n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen sähköisessä kokouspalvelussa kaupunginhallituksen kokoukseen mennessä julkaistuja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja ja toimielinten seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita:

 

Konsernijaosto

§:t

Elinvoimalautakunta

§:t

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

§:t

Tekninen- ja ympäristölautakunta

§:t 27-34

Kaupunginjohtaja

§:t

Hallintojohtaja

§:t

Hallinto-osaston osastopäällikkö

§:t

Talousjohtaja

§:t

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.