Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokemäen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokemaki-d10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokemaki-d10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.04.2024/Pykälä 70


Henkilöstökertomus 2023

 

 

 

Vuoden 2023 henkilöstökertomus

 

Yhtmk 14.03.2024 § 9 

 

 

Henkilöstökertomus on laadittu Kokemäellä vuodesta 1998 lähtien. Henkilöstökertomuksen tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstökertomus sisältää tietoa henkilöstön lukumäärästä, ikärakenteesta, vaihtuvuudesta, henkilöstökuluista, sairauspoissaoloista ja työterveyshuollon kustannuksista. Näkökulmat ovat menneessä kehityksessä ja sen tulkinnoissa. Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jota tarvitaan henkilöstövoimavaran määrän ja laadun ennakointiin sekä muuhun henkilöstön kehittämiseen. KT Kuntatyönantajat ja henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat laatineet yhteistyönä kunta-alan suosituksen henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi vuonna 2021. Suosituksessa todetaan, että kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut järjestetään. Henkilöstökertomuksessa käsiteltävät asiat on pyritty keräämään suosituksen mukaisista tunnusluvuista ja Kokemäen kaupungin henkilöstökertomus vuodelta 2023 täyttää kyseisen suosituksen sisällön.

 

Vuoden 2023 henkilöstökertomuksen runko on laadittu siten, että se kattaa johtamisessa ja sen kehittämisessä tarvittavan henkilöstön määrää ja rakennetta, henkilöstön tilaa, työhyvinvointia sekä henkilöstömenoja koskevan olennaisen tiedon. Vertailuvuosina henkilöstökertomuksessa on käytetty aiemman käytännön mukaan kahta edellistä vuotta, eli  vuosia 2021 ja 2022. Henkilöstökertomus on laadittu 31.12.2023 vallinneen tilanteen mukaan. Kuten aiempinakin vuosina, henkilöstökertomuksessa esitettyjä tietoja, niiden esittämistapaa ja muuta tekstisisältöä on kehitetty edelleen aiempien vuosien henkilöstökertomuksiin nähden.

 

Kaikkia kertomukseen tulevia lukuja ei vielä ole saatu päivitettyä, joten kertomusta tullaan niiltä osin vielä täydentämään. Hallintojohtaja esittelee yhteistyötoimikunnalle henkilöstökertomuksen luonnosta ja valmistelun tilanteen.

 

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Katja Törrönen, puh. 040 488 6101

 

Esittelijä Hallintojohtaja Katja Törrönen

 

Päätösehdotus Yhteistyötoimikunta käy keskustelun ja merkitsee tiedoksi esitetyn luonnoksen vuoden 2023 henkilöstökertomukseksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KH 08.04.2024 § 70  

34/02.02.03/2024  

Henkilöstökertomuksen puuttuneet tiedot ovat täsmentyneet ja yhteistyötoimikunnan jäsenet ovat tutustuneet valmiiseen kertomukseen kokouksen jälkeen. Henkilöstökertomus on esitelty myös esihenkilöille 3.4.2024.

 

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Katja Törrönen, puh. 040 488 6101

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan Kokemäen kaupungin henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 ja;

2. esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Kokemäen kaupungin henkilöstökertomuksen vuodelta 2023.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä liitteenä olevan Kokemäen kaupungin henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 ja;

2. esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Kokemäen kaupungin henkilöstökertomuksen vuodelta 2023.